Moderní a technologicky přesná realizace emulzních nátěrů, kdy při jednom pracovním pojezdu je aplikována asfaltová emulze a následné zadrcení kamenivem. Tyto dva technologické postupy jsou řízeny počítačem pro přesné dávkování materiálů.

Distributor asfaltu
Podrobnosti o stroji

KOBIT TT 5000