Výstavba a oprava místních komunikací, obslužných komunikací, lesních a polních cest, účelových komunikací a parkovacích ploch.

Technologický postup

  1. Penetrační makadam se skládá ze štěrkové vrstvy,zaválcované na sucho středně těžkým válcem, která se prolije asfaltem v možství 2,5 až 7,0 kg/m2 v závislosti na druhu kameniva a tloušťce vrstvy. Vrstva se podrtí kamenivem zpravidla frakcí 8/16.
  2. Penetrační makadam se uzavírá jednovrstvým nebo dvojvrstvým asfaltovým nátěrem.