Postřik vápennou suspenzí na bázi hydroxidu vápenatého slouží k ochraně emulzních postřiků, které jsou poškozovány při pokládce asfaltových vrstev. Použitím vápenného postřiku nedochází k znečisťování stavby a dotčených okolních komunikací a tím k minimalizování bezpečnosti dopravy kolem silničních staveb.