Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojidla nanesené pomocí rozstřikovače pojidla na povrch obrusné nebo jiné konstrukční vstvy.

Využívá se při výstavbě a opravách vozovek a dopravních ploch k dosažení vzájemného spojení jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky.

Technologický postup

  1. Rovnoměrného filmu poijidla se na ošetřovaném povrchu dosahuje použitím rozstřikovače se stříkací rampou, která zajistí rovnoměrné rozstřikování pojiva po celé šířce plochy, přičemž každé místo na povrchu musí být postříkané alespoň ze dvou trysek.
  2. Při postřiku je potřeba dbát na důkladné vyčištění povrchu a zabránit předávkování i poddávkování emulze. Požadovaného dávkování se dosahuje postřikem pojiva stanoveným tlakem a rychlostí pojezdu rozstřikovače. Dávkování pojiva je zajištěno počítačem.
  3. Úprava postřikem má být načasována tak, aby se látky v emulzi (voda a rozpouštědlo) odpařily před položením další vrstvy. Doba mezi postřikem a následným položením konstrukční vrstvy by však neměla překročit jeden den. Postřiky se zhotovují podle platných ČSN.
  4. Malé plochy a napojení úprav je potřeba pečlivě postříkat ručním stříkacím zařízením.
Distributor asfaltových emulzí
Podrobnosti o stroji

Distributor asflatových emulzí