Trysková metoda, zařízení Patchmatic, je určena na opravy cest a místních komunikací. Je to moderní technologie oprav výtluků a výrazných síťových trhlin povrchů vozovek pomocí asfaltové emulze a drceného kameniva.

Na opravy se používá kamenivo 2/5 mm, resp. 4/8 mm a kationaktivní asfaltová emulze s obsahem asfaltu 60 - 65%

Technologický postup

  1. Vyčištění poškozených míst vozovky od uvolněných částic, prachu a nečistot tlakem vzduchu.
  2. Napenetrování poškozených míst asfaltovou emulzí.
  3. Vyplnění poškozených míst směsí asfaltové emulze a kameniva frakce 2/5 resp. 4/8.
  4. Posyp suchým drceným kamenivem.