Nátěry chrání vozovku před pronikáním vody do vozovky a zároveň zajišťují výborné protismykové vlastnosti. Nátěry jsou vhodné při údržbě vozovky v extravilánu i intravilánu, pro různá dopravní zatížení. Realizuje všechny druhy emulzních a asfaltových nátěrů.

Technologický postup

  1. Nátěr je povrchová úprava vytvořená z vrstvy emulze nanesené na povrch vozovky pomocí rozstřikovače pojiva a z vrstvy kameniva rozprostřené pomocí podrcovače.
Distributor asfaltu
Podrobnosti o stroji

Distributor asfaltu